ДОБРЕДОЈДОВТЕ !

 

Нашата дејност претставува  ефикасен систем на царинско посредување , транспорт, како и други пософистицирани логистички решенија кои се составен дел од шпедитерските услуги.

Транспорт до сите дестинации во светот...

Во исполнување на барањата и потребите на нашите клиенти, логистичката подршка е секогаш навремена и точна.Клиентите кои ги користат нашите услуги секогаш се задоволни од извршената услуга и од пратките кои навремено стигнуваат до своите дестинации.

 

 

 

 

 
ext_com Вршиме транпорт на пакети и товари преку воздушен и патен сообраќај.

mk......eng

deilliveryman