Транспорт
PDF Печати Е-пошта
Патниот транспорт е важен предуслов за успешна работа кај сите индустриски гранки кои своите производи и репроматријали ги транспортираат по копнен пат. Затоа за сите компании кои имаат потреба од патен транспорт е многу важно да имаат сериозен шпедитер кој ќе ги задоволи нивните потреби во транспортот. На полето на транспортот наШите потенцијали можат да ги задоволат вашите барања без разлика на дестинацијата и големината на стоката.
Можеме да им понудиме транспортни решенија на своите клиенти во сите сектори на индустријата и до сите дестинации во светот. Тие се така направени да допринесуваат на вредноста на стоката, а во исто време и да заштедуваат во испораката.
Транспортните решенија ги покриваат средствата на транспорт по копнен, морски и воздушен пат.
Доколку ви треба локален транспорт и помало возило, се разбира и тие транспорти ќе бидат решени на ваше задоволство.
 


Анкета

Наслов на анкета...
 

Кој е On line

Има 1 гостин присутни
ext_com Вршиме транпорт на пакети и товари преку воздушен и патен сообраќај.

mk......eng

deilliveryman